Schuler-Beutler

Het productspectrum van de firma Beutler uit Zwitserland omvat compacte mechanische persen met een capaciteit tot 5.000 kN.
Jaarlijks worden circa 60 persen van Beutler Nova geleverd aan klanten in diverse industrieën.  Het programma gaat uit van een modulair concept waarbinnen de persen op klantenspecificatie verder worden geoptimaliseerd.
Door het aanbieden van oplossingen op het gebied van toevoering, transfer, afvalverwijdering en verdere automatisering kunnen wij complete turn-key installaties leveren.
Uiteraard biedt Beutler Nova een breed scala aan service, zoals: scholing, onderhoud en productiebegeleiding.

Müller Weingarten AG

Sinds het opgaan van Müller Weingarten in de Schuler groep zal de naam langzaam verdwijnen. Voor service aan deze persen bent u hier echter nog steeds aan het goede adres.

Beutler